Rad fotokluba Bjelovar

Rad fotokluba Bjelovar

      Danas je posve očito da čovjek posjeduje određenu količinu vremena koja je oslobođena različitih nužnosti (bioloških, profesionalnih, školskih…) – to vrijeme nazivamo slobodnim vremenom. Aktualno je govoriti o slobodnom vremenu jer mnogi ne znaju što će s njim, a neki ga još uvijek nemaju dovoljno. Odgoj i obrazovanje posvećuje pozornost i ovom fenomenu budući da je vrlo bitno djecu, mlade, ali i odrasle uputiti i odgajati za slobodno vrijeme, ali i u slobodnom vremenu uvažavajući znanstvene postavke i načela pedagoškog rada.

      Danas je na „tržištu“ mnogo institucija i proizvoda koji su namijenjeni za konzumiranje u slobodnom vremenu ili koji pak nastoje zadobiti našu pažnju (i vrijeme i novac!). Potrebne su vještine selekcije koje će ljudima pomoći da se snađu u moru ponude tako da mogu ostvariti osnovne funkcije slobodnog vremena. Osim onoga što slobodno vrijeme nosi kao svoje pozitivnosti, u njemu se nalaze, posebice za mlade, i mnoge opasnosti. U Bjelovaru, gradu koji broji oko 45 000 stanovnika, djeluju brojne udruge, klubovi i slične institucije koje su društveno poželjne i podržane. Među njima djeluje Fotoklub Bjelovar s desetogodišnjom tradicijom i brojnim postignućima. Neki Klub već prepoznaju kao bjelovarski kulturni brand, posebice kad je riječ o mlađoj generaciji. U svom radu, ovaj klub spaja postavke suvremenih pedagoških nastojanja, pedagogiju slobodnog vremena, umjetnost i fototehniku.

      Odgoj za slobodno vrijeme jedan je od najvažnijih zadataka suvremenog odgoja. Slobodno vrijeme je ono vrijeme u kojem je pojedinac oslobođen obveza prema obitelji, školi, poslu i široj zajednici, a koje je namijenjeno aktivnostima. Te aktivnosti odlikuje dobrovoljnost sudjelovanja i interesantnost pa u njima pojedinac zadovoljava vlastite sklonosti i razvija sposobnosti.

      Dakle, pogrešno je shvaćanje slobodnog vremena kao vremena pasivnosti i dosade. Posebice je takvo tumačenja opasno za djecu i mladež kada pozitivnom provođenju slobodnog vremena konkuriraju ovisnosti, ulica, delikvencija i različiti negativni obrasci ponašanja. Iz navedenih razloga, mladeži valja ponuditi kvalitetne programe i ideje za provođenje slobodnog vremena.

      Oko takvih nastojanja formirao se Fotoklub “Bjelovar” koji se trudi okupiti mlade Bjelovarčane na zajedničkom cilju – uživanju u druženju i bavljenju fotografijom.

      Upravo iz razloga što se brine o kvalitetnom i društveno prihvatljivom provođenju slobodnog vremena djece i mladeži Bjelovara, Fotoklub “Bjelovar” zaslužio je poziciju prioriteta grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije. Takav položaj klub redovito opravdava visokim postignućima svojih članova u Hrvatskoj i svijetu.

      Fotoklub “Bjelovar” posebnu pažnju posvećuje darovitoj djeci i mladeži. Rad kluba organiziran je tako da omogućuje individualan pristup svakom članu, samostalnost u radu i usmjeravanje prema osobnim sklonostima i sposobnostima.

      Posebice je razvijena suradnja s roditeljima članova kluba koji aktivno sudjeluju u raznim aktivnostima kluba kao što je nabavka sredstava i opreme, sudjelovanje u postavljanju izložbi, sudjelovanje na radionicama i sl.

      Fotoklub “Bjelovar” intenzivno surađuje s Hrvatskim fotosavezom od svog osnivanja 1995. godine. Aktivno uključivanje u sve programe i projekte Hrvatskog fotosaveza pozitivno je djelovalo na rezultate i postignuća članova Fotokluba “Bjelovar”.

      Fotoklub “Bjelovar” također surađuje  s drugim društvenim čimbenicima naše sredine s ciljem otvaranja svojih vrata prema široj javnosti koja je zainteresirana za fotografiju i rad mladih talentiranih Bjelovaraca.

      Kvalitetu svoga rada Fotoklub «Bjelovar» potvrđuje i licencom za stručnu praksu iz područja fotografije te pripremom i polaganjem majstorskih ispita u suradnji s Obrtničkom komorom i Ministarstvom obrazovanja i znanosti.

      Kontinuiranim radom, Fotoklub “Bjelovar” potvrdio se kao jedan od najuspješnijih klubova te vrste u Hrvatskoj. Postignuća članova dosižu i svjetsku razinu, a odgojno-obrazovni učinci su značajni budući da motivacija za rad proizlazi iz slobodne volje i kreativnosti pojedinca.