Seminar izrade modela- F1N 150

Seminar izrade modela- F1N 150

Seminar IV. Osnovna škola -rad sa dvije grupe iz zrakoplovnog modelarstva kategorija F1N 150.

Seminaru je bilo nazočno 27 učenika od 5 do 8 razreda. Nakon izrade učenici zadovoljni svojim modelima koje su prezentirali u holu škole.

 
 

Galerija slika:

Seminar IV. Osnovna škola
Zrakoplovno modelarstvo
Seminar zrakoplovnog modelarstva
Seminar IV. Osnovna škola
Zrakoplovno modelarstvo
Seminar zrakoplovnog modelarstva
Seminar IV. Osnovna škola
Zrakoplovno modelarstvo
Seminar zrakoplovnog modelarstva
Seminar IV. Osnovna škola
Zrakoplovno modelarstvo
Seminar zrakoplovnog modelarstva
Seminar IV. Osnovna škola
Zrakoplovno modelarstvo
Seminar zrakoplovnog modelarstva
Seminar IV. Osnovna škola
Zrakoplovno modelarstvo
Seminar zrakoplovnog modelarstva
Seminar IV. Osnovna škola
Zrakoplovno modelarstvo
Seminar zrakoplovnog modelarstva