Rad Zajednice tehničke kulture grada Bjelovar

 

Zajednica tehničke kulture grada Bjelovara ponosi se kontinuiranim radom Zajednice od 1948. godine. Od samog osnutka Zajednica je bazirana na radu s djecom i mladima zbog razumijevanja i stručnosti voditelja na području odgojno-obrazovnog rada u sferi tehničke kulture. Posebno aktivni bili su klubovi mladih tehničara u svim osnovnim školama na području grada Bjelovara. Tijekom godina redovito su se održavale smotre, sletovi, natjecanja kojima je bilo obuhvaćeno na tisuće mladih Bjelovaraca, ali i odraslih.

Odgoj za slobodno vrijeme jedan je od najvažnijih zadataka suvremenog odgoja. Slobodno vrijeme je ono vrijeme u kojem je pojedinac oslobođen obveza prema obitelji, školi, poslu i široj zajednici, a koje je namijenjeno aktivnostima. Te aktivnosti odlikuje dobrovoljnost sudjelovanja i interesantnost pa u njima pojedinac zadovoljava vlastite sklonosti i razvija sposobnosti. Takva ciljeve nastoji realizirati Zajednica tehničke kulture grada Bjelovara koja okuplja mlade Bjelovarčane na zajedničkom cilju – uživanju u druženju i bavljenju tehničkom kulturom. Upravo iz razloga što se brine o kvalitetnom i društveno prihvatljivom provođenju slobodnog vremena djece i mladeži Bjelovara, Zajednica tehničke kulture grada Bjelovara zaslužila je poziciju prioriteta grada Bjelovara. Takav položaj redovito opravdava visokim postignućima članica klubova.

Zajednica tehničke kulture grada Bjelovara posebnu pažnju posvećuje darovitoj djeci i mladima, a odgojno-obrazovni učinci su značajni budući da motivacija za rad proizlazi iz slobodne volje i kreativnosti pojedinca. Postignuća članica ZTK Grada Bjelovara (Radioamaterski klub "Bjelovar", Modelarski klub Bjelovar, CB radioklub "Bjelovar", Radio klub "Nikola Tesla" BJelovar, Zrakoplovni klub Bjelovar, Fotoklub Bjelovar i Udruga informatičara Bjelovarsko-bilogorske županije) značajna su na gradskoj, županijskoj, ali međunarodnoj (svjetskoj) razini. Zajednicu tehničke kulture Grada Bjelovara financira Grad Bjelovar prepoznavši važnost djelovanja u tehničkoj kulturi i dajući Zajednici važnost općeg interesa grada. Zajednica je iznimno aktivno uključena u sva gradska zbivanja i manifestacije.
 

ORGANIZACIJA
Organizacijske sastavnice čine: prostor, oprema i kadrovi za rad s članovima svakog kluba ponaosob. Svi klubovi raspolažu opremom koju nadopunjuju i kadrovima koji se stalno usavršavaju.

METODE
U  radu se koristi kombinacija metoda, strategija i tehnika poučavanja, npr.:

  • učenje otkrivanjem
  • diskusije
  • vježbe i demonstracije
  • razne tehnike suradničkog učenja
  • radionički tip rada i dr.

EVALUACIJA
Evaluacija se provodi nakon svakog održanog projekta kako bi se utvrdilo postizanje općih i posebnih ciljeva i zadataka. U svrhu evaluacije postavljaju se izložbe i organiziraju se natjecanja  gdje je vrednovanje prepušteno javnosti

Zajednica tehničke kulture grada Bjelovara u pripremi programa rada koristila je prijedloge s izvršnih odbora i programa rada Zajednice tehničke kulture grada Bjelovara iz prijašnjih razdoblja te se pridržavala zakonskih osnova i kriterija javnih potreba u tehničkoj kulturi.

CB radioklub Bjelovar
CB radioklub Bjelovar
CB radioklub Bjelovar
CB radioklub Bjelovar
Fotoklub Bjelovar
Fotoklub Bjelovar
Fotoklub Bjelovar
Fotoklub Bjelovar
Modelarski klub Bjelovar
Modelarski klub Bjelovar
Modelarski klub Bjelovar
Modelarski klub Bjelovar
Radio klub Nikola Tesla
Radio klub Nikola Tesla
Radio klub Nikola Tesla
Radio klub Nikola Tesla
Radio klub Nikola Tesla
Radio klub Nikola Tesla